Lưu Ư Diễn Đàn chỉ là nơi giao lưu học hỏi về các kinh nghiệm về IT về sử dụng Tút Tools. Không phải là diễn đàn hacker cho nên nghiêm cấm mua bán CC Tài Khoản hack. Chúng tôi sẽ Ban những nick vi phạm điều khoản này.

Vietnamese Darknet Community - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
170
Total Posts:
374
Total Topics:
25
Total Categories:
5
Users Online:
3
Most Online:
17 - December 25, 2019, 11:54:26 AM
Online Today:
6
Total page views:
120930
Average registrations per day:
1.54
Average posts per day:
1.54
Average topics per day:
0.11
Total Boards:
19
Latest Member:
xoai
Average online per day:
4.44
Male to Female Ratio:
1:0
Average page views per day:
472.38

Top Topic Starters

Most Time Online


Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2020 9 343 21 13 25515
July 2020 0 63 1 6 2100
June 2020 0 190 5 7 6864
May 2020 7 78 3 13 5350
April 2020 1 10 8 7 3003
March 2020 0 0 4 6 2885
February 2020 1 1 0 7 2337
January 2020 0 1 0 6 2976
* 2019 18 52 372 17 95415
December 2019 1 8 349 17 91058
November 2019 16 43 23 11 4131
October 2019 1 1 0 4 226